FAQs Complain Problems

बागचौर नगरपालिकाले गर्यो स्थानिय राजपत्र प्रकाशन ।

सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले २१ वटा स्थानिय ऎन, कानुनहरु निर्माण गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।

 नगरपालिकाको   नगरसभा र नगरकार्यपालिका २०७४/०७५ मा  २१ वटा स्थानीय कानुनहरु निर्माण गरेको हो ।निर्माण गरिएका स्थानीय कानुनहरु संहितावद्द गरि पुर्णरुपमा  लागु गरिएको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म कुमार मल्लले बताउनु भएको छ ।मल्लले  स्थानीय सरकार संचालन ऎन२०७४ को दफा १०२ लाई प्रयोग गर्दै बागचौर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भएका विषयहरुमा ऎन, नियम,कार्यबिधी निर्माण कार्यलाई निरंतरता  दिएको बताउनु भयो ।

उक्त कानुन निर्माण पश्चात कार्यन्वयनमा ल्याउन र कानुनी बैधानिकतालाई पुस्टी गर्न स्थानिय सरकार संचालन ऎन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ बमोजिम बागचौर नगरपालिका राजपत्र प्रकाशन गरिएको छ।
नगरपालिकाले आफ्ना काम कार्बाहिमा दोहोरोपन नल्याउन, क्षेत्र अधिकार,दायित्व र जिम्मेवारीको कानुनी ब्यवस्थाको लागी कार्यबिभाजन नियमावली,आफ्ना कामको प्रभावकारिता अभिबृद्दीका लागी कार्य सम्पादन नियमावली, नगरपालिकाको आर्थिक ब्यवस्थापनको लागी आर्थिक ऎन,राजस्व ऎन,नगरपालिका स्तरको शिक्षा ब्यवस्थापन तथा संचालनको लागी कार्यबिधी, न्याय सम्पादन सम्बन्धि कार्यबिधी,बिपद ब्यवस्थापन, सहकारी ऎन,कृषि ब्यवसाय  प्रबर्द्धन ऎन लगाएतका  जम्मा २१ वटा स्थानीय कानुनहरु निर्माण गरिएको बागचौर नगपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले बताउनु भयो ।

 सोमबार नगरप्रमुख  बुढाथोकीको अध्यक्षता बसेको बागचौर नगर कार्यपालिकाको बैठकमा स्थानीय सरकार संचालन ऎन२०७४ नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ र ९ बमोजिम तयार पारिएका  १२ वटा ऐन,६ वटा कार्यविधी  निर्देशिका र ३ वटा  नियमावली सहित  २१ वटा स्थानीय कानुन हरुलाई समेटेर प्रकाशित गरिएको स्थानीय राजपत्र कार्यपालिका सदस्यहरू लाई बितरण गरिएको थियो।
राजपत्र प्रकाशनमा ल्याए संगै बागचौर नगरपालिकाले गर्ने सम्पुर्ण कामकार्बाहीहरुमा सहजता भएको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म कुमार मल्लले जानकारी दिनु भयो । नगरपालिकाले गर्ने सम्पुर्ण काम राजपत्रमा ब्यवस्था भए अनुरुपका हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्लले बताउनु भयो ।

Fiscal Year: