FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
भूकम्पबाट_प्रभावित_घरपरिवारलाई_अस्थायी_आवास_निर्माण_अनुदान_कार्यविधि_परिमार्जित 12/08/2023 - 20:21 PDF icon भूकम्पबाट_प्रभावित_घरपरिवारलाई_अस्थायी_आवास_निर्माण_अनुदान_कार्यविधि_परिमार्जित_९.pdf
आर्थिक ऐन, २०८० 07/27/2023 - 20:03 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
विनियोजन ऐन,२०८० 07/27/2023 - 17:56 PDF icon विनियोजन ऐन,२०८०.pdf
स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९ 09/28/2022 - 13:37 PDF icon स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ 09/13/2022 - 12:01 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ 08/24/2022 - 15:12 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
कोभिड-१९महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ 11/25/2021 - 11:03 PDF icon 1636362082_कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
स्वास्थ्य ऐन, २०७८ 08/26/2021 - 17:24 PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७८, बागचौर नगारपालिका सल्यान .pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ 07/14/2021 - 12:26 PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ /०७८ 08/08/2020 - 10:29 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf

Pages