FAQs Complain Problems

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सुचना ।

बागचौर नगरपालिकाले सवारी चालक/हेल्पर र स्वास्थ्य तर्फ अहेव र अ.न.मी. को सेवा करार सम्बन्धि सुचना प्रकाशित गरेको छ ।

Fiscal Year: