FAQs Complain Problems

Elected Officials

फोटो नाम पद नगर / वडा फोन ईमेल
जनकराज गौतम Mayor ९८५७८२२७२४
सुम्निमा डि.सि. (वली) Deputy Mayor ९८६४८५७३६७
प्रेम बहादुर डि सी वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८५७८४७५५५
ज्ञान बहादुर वली वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८५७८२१८४५
दीपेश डि.सी. वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८४५०४१८२२
कृष्ण बहादुर वस्नेत वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८४९०३९५००
भीम प्रकाश भण्डारी वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८०६२०४२६२
रेशम बि.क. कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ६ ९८४८३३४११७
ढाँका कुमारी वली डि सी कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ३ ९८२९८७७६०६
सिता शर्मा कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ८ ९८१०८२७०९६
रेखा कुमारी डाँगी कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १२ ९८२२८४३५१६
दिपक वि.क. कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ५ ९८०९५८०५५८
लक्ष्मी लामीछाने महिला सदस्य वडा नं. १ ९८०६२०१७७५
चन्दकला खड्का महिला सदस्य वडा नं. ११ ९८६८११५७६७
रीता कुमारी वली महिला सदस्य वडा नं. ७ ९८४००६५८८६
शशिली खड्का महिला सदस्य वडा नं. ६ ९८०९५८५८५२
परी कुमारी राणा महिला सदस्य वडा नं. १० ९८२२९७३७८५
कल्पना डाँगी महिला सदस्य वडा नं. ९ ९८०९५३८६१०
लक्ष्मी दमाइ दलित महला सदस्य वडा नं. ९ ९८०६२६६११३
सितल कुमारी वि क दलित महला सदस्य वडा नं. ३ ९८१०९७२९२९

Pages