FAQs Complain Problems

रोजगार सेवा केन्द्र

शाखागत कर्मचारीहरु

नवराज डाँगी
रोजगार संयोजक अधिकृत
navarajdangi@gmail.com
९८५११३९४८१
महेन्द्र डि.सी.
रोजगार सहायक
9829878967
प्रेम कवर
सव.इन्जिनियर
9847988413